X  Zamknij Nasłonecznienie - UVI - Fotometria
Aktualny indeks cieplny


6
Promieniowanie

clear

666 w/m2

Promieniowanie:
Dobre i zrównoważone

Warunki do ładowania
paneli słonecznych:
Umiarkowane lub dobre

Bieżące wskazania dla indeksu UV
UVIOpis
8Bardzo wysokie zagrożenie dla nieosłoniętych części ciała. Zapewnij sobie odpowiednią ochronę.
6-7Wysokie zagrożenie dla nieosłoniętych części ciała na Słońcu.
3-5Umiarkowane zagrożenie dla nieosłoniętych części ciała.
0-2Niskie ryzyko przy ekspozycji na prom. UV dla zdrowej osoby.
Jasność

clear

79985 Jasność

Pomiar Jasności
Liczba odzwierciedla przybliżoną reakcję oka na światło przy różnych warunkach oświetlenia. Całkowitą ilość zmierzonego światła określa się jako "strumień świetlny".